Biblioteca

En aquesta secció podreu trobar més de 8.500 llibres d’autoria femenina i/o sobre teoria feminista; prop de 1.500 títols de revistes i butlletins editats per grups de dones, lesbianes i trans; així com uns 1.000 documents electrònics relatius a entrevistes, ressenyes o enllaços a d’altres webs d’interès. Tots aquests materials provenen de donacions realitzades per sòcies i amigues i pels grups de la casa o amb afinitat amb el nostre projecte.

En el dipòsit del Centre conservem també una petita col.lecció de llibres antics i d’altres dels anys seixanta i setanta del segle passat que són difícils o impossibles de trobar en els circuits comercials o que van ser produïts per editorials feministes ja desaparegudes.