Cartells

Actualment la nostra col·lecció de cartells feministes conté prop de 3.000 exemplars (que corresponen a més de 1.500 registres bibliogràfics), recopilats des dels anys 70 fins a l’actualitat. Són cartells que reflecteixen d’una forma gràfica i molt creativa l’activitat dels moviments feministes i totes les reivindicacions polítiques, socials, econòmiques i culturals que s’han assumit al llarg dels anys des de la perspectiva i la visió de les dones, lesbianes i trans.

La col·lecció comprèn l’àmbit geogràfic de Catalunya, però els contactes entre activistes de diferents llocs del món han permès ampliar aquest marc geogràfic amb cartells de diferents països.