Fotografies

La nostra col·lecció fotogràfica és un testimoni incalculable de la història dels feminismes de Catalunya. Conservem unes 13.000 fotografies, que inclouen prop de 1.300 negatius, 8.500 positius en paper, 400 diapositives, 650 fulls de contactes i 2.000 imatges digitals, entre d’altres.

Aquest material ha arribat a les nostres mans a través de les dècades d’activitat de Ca la Dona i gràcies a les donacions de fons col·lectius i personals. Comptem amb una col·lecció diversa i rica de fotografies de diferents anys de lluita que proporcionen una informació única i vital sobre els feminismes. Són documents que poden nodrir i ajudar en investigacions i estudis sobre la nostra història.