Centre d’Estudis Dona i Societat (CEDIS)

L’Associació Centre d’Estudis Dona i Societat (CEDIS) va ser creada l’any 1988. La iniciativa va partir de tres dones activistes feministes i membres de l’Assemblea de Feministes Independents: la psicòloga Roser Carrer, la sociòloga Carme Alemany i l’antropòloga Maria Morón. L’objectiu de l’associació era analitzar en profunditat la situació social, econòmica i política de les dones i els seus efectes a l’àmblit laboral i formatiu així com la seva repercussió en l’àmbit familiar i personal. Amb la voluntat de constituir un grup interdisciplinari que permetés conèixer els factors d’incidència en els temes d’estudi, també es van incorporar com a membres de l’associació l’advocada Teresa Blasi i l’ economista Lourdes Viladomiu. A més de les dones que conformaven l’associació de manera permanent, diverses dones hi van col·laborar en funció dels projectes i la seva tipologia.

El Fons CEDIS va arribar al Centre de Documentació de la mà de Carme Alemany, el 2013, quan el centre d’estudis va cessar la seva activitat. Inclou materials de referència utilitzats per a la realització dels treballs de recerca encarregats al CEDIS (revistes, monografies, reculls de dades estadístiques, pamflets, fotocòpies d’articles i ponències). La documentació reunida abasta des dels anys 1950 fins el 2011, data del document més recent.
Hi destaquen els materials sobre la situació de les dones en relació al treball remunerat i de cures, l’educació i la formació, i la salut, junt amb els relatius a les polítiques aplicades en tots aquests àmbits a Catalunya, el regne d’Espanya i la Unió Europea
Podeu consultar el quadre de classificació de la documentació en aquest enllaç.