Fons DAIA

El grup DAIA entre 1976 i 1984 va tenir un paper fonamental en la campanya pel “Dret el propi cos” de les feministes catalanes i espanyoles i en el desenvolupament del moviment per la Planificació Familiar a Catalunya. Aquesta agrupació volia transformar radicalment la vida de les dones, canviar el rol social que se’ls hi havia atorgat i demostrar que les capacitats femenines anaven més enllà d’ésser “mares i esposes”.
Una de les seves reivindicacions en aquesta lluita va ser la creació de Centres de Planificació Familiar (CPF). Aquests havien de ser llocs on les dones poguessin enfortir la solidaritat i els mecanismes d’autoajuda entre elles. I també llocs on rebre assistència mèdica i educació sexual i sanitària.
La procedència de les membres de DAIA era de diferents àmbits professionals, algunes estaven al món sanitari, com infermeres i estudiants de medicina. Les unia un interès comú en la salut femenina que partia de la detecció de problemes de caràcter social i individual que afectaven les dones. Eren bàsicament d’ideologia feminista i com a tals es van integrar a la Coordinadora Feminista, creada el 1977.
Algunes havien participat en la lluita clandestina contra el franquisme en grups polítics d’esquerra, moviments obrers o altres moviments socials.
Aviat es van adonar que en temes de salut femenina el moviment feminista no passava a l’acció, sinó que es quedava en les discussions internes i les protestes al carrer. Les membres de DAIA van començar a donar informació a totes les dones que ho demanaven  sobre contracepció i com avortar.
En aquest enllaç pots consultar la llista dels documents del fons