Fons Fédération International des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ)

La FIFCJ va ser fundada a Paris l’any 1928 i ha estat sempre activa llevat dels anys que van durar les dues guerres europees. Aquesta associació està inscrita a l’ECOSOC de Nacions Unides i ha participat i organitzat reunions de dones juristes d’arreu del món. Va participar a la Conferència de Nairobi, l’any 1985 i la de Pekin de l’any 1995, a conferències de la FAO a Roma, de l’OIT, de la OMS a Ginebra, a Maysia, a Nova York, etc.
La que fou la seva presidenta, Angelina Hurios Calcerrada ha fet donació al Centre Documentació de Ca la Dona de 14 caixes de documentació de l’associació com ara els seus estatus i una conologia dels congressos celebrats, la composició dels seus organs de govern i actes de les activitats realitzades
La jurista y abogada Hurios, va formar part de la FIMCJ i en va ser una persona clau en la seva organització fins a ser-ne elegida presidenta i posteriorment presidenta honoraria. Membre de l’Associació catalana “Dones Juristes”, ha participat activament en la defensa dels drets humans. Al 1977, juntament amb altres membres de l’advocacia va crear el Col.lectiu Ronda per a la defensa dels drets laborals i la lluita antifranquista.