Fons Xarxa de Dones per la Salut

La Xarxa de Dones per la Salut va néixer en el marc de les trobades per a la celebració del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, el 28 de Maig de 1997. Cinc anys després ens vam constituir legalment com a federació, agrupant diverses entitats de dones i entitats mixtes d’arreu de Catalunya interessades per la salut des d’una perspectiva de gènere i per ser subjectes actius en el procés de salut.
Creiem en un model d’atenció a la salut biopsicosocial i mediambiental dins un model sanitari públic, universal i gratuït, de qualitat i amb calidesa que ens garanteixi l’accés de les dones a una informació neutra i veraç.

Denunciem l’excessiva medicalització de les dones sobretot en els processos naturals i ens manifestem a favor dels drets sexuals i reproductius i contra la violència masclista, en totes les seves formes, i a favor que la violència masclista sigui considerada un problema de salut pública
La Xarxa de Dones per la Salut persisteix avui dia en la incidència politica, fent propostes sobre els canvis necessaris en les administracions que decideixen polítiques que afecten la nostra salut i la millora del sistema sanitari.