Ja es poden consultar al canal de Youtube de Ca la Dona els vídeos dels actes del Centre de Documentació que hem realitzar en aquest primer semestre de l’any, i d’altres vinculats amb Ca la Dona. Presentacions de tesis, de llibres, debats, xerrades… Si t’ho vas perdre, ara pots gaudir d’aquest contingut!

SCUM Laude: Tesis al descobert
22 de febrer de 2022

Trobada amb Anna Fando, artista i Doctora en Estudis Avançats en Produccions Artístiques, per parlar de la seva tesi “Art, curadoria i polítiques culturals des dels feminismes: una anàlisi de la Mostra FemArt (1992-2018)”, en diàleg amb l’activista Teresa Sanz.

Presentació del llibre “Història de vida de Mari Chordà”
9 de juny de 2022

La història de vida de l’artista Mari Chordà Recasens, nascuda a Amposta, representa una aportació per a l’àmbit històric i social, com a activista feminista; per a l’àmbit literari, com a editora i poeta; i per a l’àmbit artístic, per la gran aportació al món visual i plàstic que ha realitzat i se li ha reconegut a museus i centres d’art nacionals i internacionals. La publicació del llibre “Història de vida de Mari Chordà” pretén ser un donatge, en commemoració del seu 80è aniversari.

Presentació del llibre “El feminismo queer es para todo el mundo”
15 de juny de 2022

“El feminismo queer es para todo el mundo” planteja una aproximació al significat de les teories queer per entendre algunes qüestions relatives als gèneres, sexualitats, identitats, i corporalitats més enllà dels binarismes. L’autora reivindica les pedagogies queer a l’àmbit educatiu i que es reconeguin les aliances entre les lluites feministes, els col·lectius LGTBI+ i queer.

Presentació de “La gran diferència”, un conte sobre l’origen del patriarcat
7 de juliol de 2022

“La gran diferència” és un conte sobre l’origen del patriarcat. Una faula que desvetlla els mecanismes a través dels quals es construeixen i es legitimen les desigualtats socials. El món dels Lutunis és, inicialment, una societat igualitària, fins que alguns tramen un pla per aconseguir privilegis.