15 de març de 2022

Jo no ho sabia fins que al Centre de Documentació de Ca la Dona ens ha arribat la donació, per part de Montserrat Alsina Donadeu, d’un Eucológico Romano, editat a Barcelona l’any 1883, enquadernat en pell, que té encastades a la portada, en plata, les lletres inicials entrellaçades del nom de la seva propietària Consol Prat. Es tracta del regal de casament que li va fer Dolors Monserdà de Macià tal com consta a la dedicatòria.

El llibre de gairebé mil pàgines com diu el subtítol és un devocionari complet que recull les funcions religioses de tots els diumenges i de les principals festes de l’any i per això porta el nom d’origen grec bizantí que significa més o menys “catàleg d’oracions”. De fet, l’Eucologia estudia el repertori d’oracions i fórmules litúrgiques provinents de la tradició segons el seu origen, la seva importància en la litúrgia i les seves diverses formes literàries. Cal reconèixer que l’edició del llibre responsabilitat de Llorens Hermanos, del carrer Xuclà de Barcelona, és digna de tenir en compte perquè els editors fan constar en una nota que han fet un gran esforç per a satisfer la demanda que tenien: Habiéndonos manifestado muchas personas que, no obstante sus buenos deseos, no adquirían nuestro Eucologico Romano porque no les alcanzaba la vista á leer tan diminutos caractéres, instándonos al propio tiempo para que hiciéramos una edición con tipos grandes y claros

De tota manera, el que és veritablement important i significatiu per a nosaltres és la dedicatòria manuscrita en vers que Dolors Monserdà de Macià dedica a Consol Prat Casanovas i que reproduim tal qual, escrita en català pre-fabrià.

A nostre bona amiga, la bella y simpática
Senyoreta Da Consol Prat y Casanovas
Al motiu de ses esposalles
En eix jorn de ventura benehida
Que el foch sagrat de un cast y ver amor,
A transformarse va ta jove vida,
De poncella passant a fresca flor;
Humil recort, ab sem igual tendresa,
T’ofereix gayamanet nostre amistat,
Recort, qui en mitj su estrema sensillesa,
Dins sos fulls, un tresor, hi té guardat.
Com rica perla, en éll, está reclosa,
La paraula del Deu que‘t va crear;
Que va ferte tan bona com hermosa,
Que en ab modestia y virtut te féu brillar.
Al Deu que prego perque eterna sia,
L’aubada hermosa de ton cast amor,
Perque florits contemplis en ta via,
Los somnis dolsos de ton verge cor.

Es tracta d’un text de Dolors Monserdà fins ara inèdit i que, malgrat sigui mostra de literatura de circumstàncies, en aquest cas un regal de casament, és un document important perquè té la qualitat d’expressar de forma personalitzada els tòpics ideals del matrimoni de l’època dins de la societat benestant catalana. No sembla que es tracti d’una fórmula que Dolors Monserdà repetís, si més no, perquè dins d’un cercle establert d’amistats, no seria elegant fer-ho.

Gentilment Montserrat Alsina va acompanyar la donació del llibre amb l’arbre genealògic familiar per tal de localitzar la seva besàvia Consol Prat Casanovas (1865-1925) casada l’any 1884 amb Ricard Alsina Parellada (1857-1932), propietari d’una fàbrica de teixits al Poble Nou i, per tant, cunyada de Ferran Alsina Parellada, personatge important per la seva relació amb la família Güell i sobretot per ser el creador del Gabinet de Física Mentora Alsina. Sap greu no saber-ne més coses que no siguin els records familiars.

Considerem aquest llibre una joia dins de la nostra biblioteca per tot el que aporta de saber indirecte sobre les dones de la burgesia catalana de finals del segle XIX i principis del XX.

Mercè Otero-Vidal
Professora jubilada i activista feminista