Fons FemArt

L’Arxiva FemArt s’ocupa de curar tots els materials derivats del projecte FemArt, una mostra d’art que s’inicia l’any 1992 en el sí dels grups sorgits de l’Associació Ca La Dona. Es tracta d’una exposició no-mixta impulsada, en un primer moment, per activistes dels grups FES-LU i Drac Màgic que va anar agafant cada cop més pes fins a esdevenir un dels projectes troncals de Ca La Dona. L’activitat de la Mostra FemArt se centra en el comissariat d’exposicions des d’una mirada feminista, les exposicions es conceben a partir de la proposta de convocatòries que criden a treballar sobre una temàtica en concret. Les temàtiques recullen un ventall de demandes i reivindicacions de l’activisme feminista i llegeixen el context dels moviments socials de la ciutat en cada edició.

Des dels activismes de la ciutat de Barcelona s’ha vetllat per la recopilació i la conservació d’objectes i documents que constitueixen diversos fons dedicats a preservar la memòria històrica dels moviments socials. En aquest sentit, FemArt des de l’any 2012 impulsa un projecte d’arxiu que recull la informació relativa a les mostres realitzades, per tal de presentar una història de l’art situada des dels activismes feministes. L’any 2013, membres de l’equip comissarial, creen l’Arxiu FemArt. En un primer moment, l’arxiu es concep com a una eina d’interrelació i difusió per a les artistes que han participar en la mostra, com un instrument d’ús intern. El contingut del arxiu s’ordena en base a tres eixos principals: un primer eix que inicia un directori d’artistes, un segon eix que ordena cronològicament les mostres i presenta els títols, les temàtiques i els textos curatorials, i un tercer eix que presenta els catàlegs editats per FemArt.