Fons Xarxa Feminista

 La Xarxa Feminista és un espai de relació política de dones, lesbianes, trans i persones no binàries i de grups feministes. Existeix des de l’any 1996, quan es van celebrar les Jornades 20 anys de feminisme a Catalunya, i es va constituir com a espai de confluència de tots els feminismes per enfortir les relacions i els vincles polítics entre les diverses maneres de lluitar contra el sistema patriarcal, per la nostra llibertat i per la sostenibilitat de la vida en tots els àmbits.
Els objectius de la Xarxa Feminista són impulsar la relació i l’intercanvi d’experiències, propostes i pràctiques entre els diferents feminismes, tot reconeixent els privilegis i els eixos d’opressió que ens travessen: la diversitat d’orígens, d’interessos, d’opcions sexuals i de trajectòries vitals, i fer visible el que fem, sentim i pensem les dones, lesbianes i trans.

La Xarxa Feminista, conjuntament amb altres col.lectives feministes, és l’encarregada d’organitzar cada 10 anys les jornades feministes” ( al 2006, Les dones sabem i fem saber i al 2016, Radicalment feministes).
Una altra de les activitats que organitza la Xarxa cada any és l’Escola Feminista, que es va iniciar l’any 2010 i de la qual ja s’han  realitzat 12 edicions per debatre sobre el subjecte polític del feminisme, la interseccionalitat i els diferents eixos d’opressió, la lesbofòbia, la transfòbia, la precarietat i la sostenibilitat de la vida i del planeta.

La Xarxa Feminista continua existint gràcies a un grup d’activistes amb el suport i l’expertesa d’una professional que la coordina i s’encarrega de l’edició del butlletí, de la comunicació i de la presència a les xarxes, de la gestió dels recursos econòmics, etc.

Ha fet donació al Centre Documentació dels arxius de les seves activitats dels primers anys.